Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«Repertuar Bogny Lewtak-Baczyńskiej. • Utwory autorskie Bogny Lewtak-Baczyńskiej (tekst i muzyka):
  • Smutku myśli - I w. ;
  • Buciki ;
  • Alarmy ;
  • Ten miś gryzł ;
  • Jestem kobietą pracującą ;
  • Piosenka triumfalna ;
  • Kołysanka dla Mai ;
  • Piosenka dla JTB ;
  • Śnieżna kołysanka dla Dagny ;
  • Ballada o letniej nocy (Letnia noc) ;
  • I czy to rozśpiewanie... ;
  • Pejzaż w walcu ;
  • Chciałaś bym ci śpiewała Ave i Maryja... ;
  • Piosenka żydowska ;
  • Romans ;
  • Piosenka indiańska ;
  • Piosenka I cygańska - Kurzawy ptaków ;
  • Piosenka pamiątkowa ;
  • Piosenka II cygańska ;
  • Taniec lalki ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
  • Mury miast;
  • Plusk, plusk... ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
  • Piosenka góralska ;
  • Deszcz ;
  • Fanatyzm ;
  • Piosenka angielska ;
  • Taniec clochardów I-sza w. tekstowa ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
  • Taniec clochardów II-ga w. tekstowa ;
  • Walc gwiazdy ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
  • Katolicy i mistycy - koniec wieku, początek wieku ;
  • Tu człowiek wilkiem ;
  • Czarny balet I-sza w.tekstowa ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
  • Czarny balet II-ga w. tekstowa ;
  • Marche funebre - Requiem dla Marka ;
  • Piosenka francuska "Que je t'aime..." ;
  • Prostytutki ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
  • Piosenka fotografa ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
  • Śmierć satyra ( z opery "Norma Jean - Marilyn Monroe") ;
  • Erotyk dialogowy ;
  • Kolęda o Bożej Nocy (Kolęda o Świętej Nocy) ;
  • Cienie Warszawy ;
  • Rap o Warszawie ;
  • Korale.

 • Utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
  • Byłeś jak wielkie, stare drzewo... ;
  • Warszawa. Jesienny spacer poetów ;
  • Kobieta którą kochałeś ;
  • W górach ;
  • Dwie miłości ;
  • Kołysanka ;
  • Ballada o wisielcach ;
  • Wspomnienie ;
  • Piosenka (o Annie) ;
  • Nokturn ;
  • Piosenka ;
  • Biała magia ;
  • Pamiąteczki.

 • Utwory Adama Mickiewicza do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
  • Reduta Ordona ;
  • Trzech budrysów.

 • Utwory Józefa Bohdana Zaleskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
  • Niewyśpiewana ;
  • Do gitary.

 • Utwory Stanisława Wyspiańskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
  • Akropolis.

 • Utwory Jana Kochanowskiego do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
  • Pieśń VIII. Fraszki.

 • Utwory Wojciecha Kornelego Stattlera do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
  • Malarstwo.

 • Utwory Fryderyka Chopina do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
  • List Chopina.

 • Utwory Leonardo da Vinci do muzyki Bogny Lewtak-Baczyńskiej:
  • Myśli Leonardo da Vinci (i przepowiednie).

 • Muzyka Bogny Lewtak-Baczyńskiej do innych tekstów:
  • Snów mary - Henryk Oblicki ;
  • O nich - Kazimierz Ostoja Gajewski ;
  • Tetraptyk - Psalm - Cztery poematy - Do Leszka, Maciejce, Do Tereski, Do Mireczki - Kazimierz Ostoja Gajewski ;
  • Warszawo ! - Kazimierz Ostoja Gajewski ;
  • Wiersz o śmierci 19-letniego partyzanta BCH Józefa Lewtaka - Władysław Mizak "Skała" ;
  • Wyznanie wiary - Ks.Prałat Roman Indrzejczyk.

 • Własne teksty do czyjejś muzyki:
  • Smutku myśli - muz.A.Chaczaturian ;
  • Pożegnanie Ojczyzny - muz. K.Ogiński ;
  • U susida - Wołyniu, Wołyniu... - muz.ukr.lud. ;
  • Własny tekst do "Siedmiostrunnej gitary" - Porozmawiaj ty ze mną, ty moja gitaro... ;
  • Własny tekst do melodii z filmu "Kabaret" - Gdy ciemność opada... ;
  • Własny tekst do "Nie słyszna szumu gorodskowo" z rep. Ż.Biczewskiej ;
  • Własny tekst do melodii "Liberte" z "Nabucco" G.Verdiego.

 • Własne tłumaczenia:
  • La foule - Tłum - z rep. E.Piaf ;
  • Ja suis malade - Jestem chora - rep. Dalidy i Serge'a Lamy ;
  • Chanter - Śpiewać - z rep. Mireille Mathieu ;
  • Ca ira, ca ira - z rep. E.Piaf, piosenka z filmu;
  • Que je t'aime;
  • Au revoir - z rep. E.Piaf;
  • Les amants - z rep. E.Piaf;
  • Je sais comment - z rep. E.Piaf;
  • La vie en rose - z rep. E.Piaf;
  • Sous le ciel de Paris - z rep. E.Piaf;
  • A quoi ca sert l'amour - z rep. E.Piaf;
  • Padam - z rep. E.Piaf;
  • Hymn a l'amour - z rep. E.Piaf;
  • Mon Dieu - z rep. E.Piaf;
  • Je ne regrette rien - z rep. E.Piaf;
  • La goulante du pauvre Jean - z rep. E.Piaf;
  • Les trois cloches - z rep. E.Piaf;
  • Je chante avec toi Liberte - z rep. N.Mouscouri;
  • Milord - z rep. E.Piaf;
  • La belle histoire d' amour - z rep. E.Piaf;
  • De l' autre cote de la rue - z rep. E.Piaf;
  • Cri du coeur - z rep. E.Piaf;
  • Mon manege a moi - z rep. E.Piaf;
  • Les blouses blanches - z rep. E.Piaf.

 • Utwory z repertuaru Edith Piaf, Dalidy, Serga Lamy, Mireille Mathieu, Nany Mouscouri:
  • La vie en rose - sł. E.Piaf, muz. Louigouy;
  • Sous le ciel de Paris - sł. J.Drejac, muz. H.Giraud;
  • A quoi ca sert l'amour - sł. i muz. M.Emer;
  • Padam - sł. H.Contet, muz. N.Glanzberg;
  • Hymn a l'amour - sł. Mistinguet, muz. M.Yvain;
  • Tłum - sł. pol. B.Lewtak-Baczyńska, muz. A.Cabral;
  • La foule - sł. M.Rivgauche, muz. A.Cabral;
  • Les amants d'un jour - sł. C.Delecluse, M.Senils, muz. M.Monnot;
  • Mon Dieu - sł. M.Vaucaire, muz. Ch.Dumont;
  • Je suis malade - sł. S.Lama, muz. A.Dona (z rep. Dalidy i S.Lamy);
  • Jestem chora - sł. pol. B.Lewtak-Baczyńska, muz. A.Dona;
  • Je ne regrette rien - sł. M.Vaucair, muz. Ch.Dumont;
  • Que je t'aime - sł. i muz. B.Lewtak-Baczyńska;
  • L'accordeoniste - sł. i muz. M.Emer;
  • Bolero - sł. H.Contet, muz. P.Dirand;
  • La goulante du pauvre Jean - sł. i muz. M.Monnot i R.Rouzaud;
  • Ca ira - folklor z Rewolucji Francuskiej, aranż. J.Francois;
  • Les trois cloches - sł. i muz. J.Villard;
  • Je chante avec toi Liberte - sł. fr. P.Delanoe, C.Lemesle, muz. G.Verdi (z rep.Nany Mouskouri);
  • Milord - sł. G.Moustaki, muz. M.Monnot;
  • Śpiewać - sł. pol. B.Lewtak-Baczyńska, muz. J.Revaux (z rep. Mireille Mathieu);
  • Chanter - sł. fr. Cl.Lemesle, J-P.Bourtayre (z rep. Mireille Mathieu).
  • Mon manege a moi - sł. J.Constantin, muz. N. Glanzberg;
  • Au revoir - sł. L.Poterat, muz. D.Olivieri;
  • Les amants - sł. E.Piaf, muz. Ch. Dumont;
  • Je sais comment - sł. R.Chauvigny, muz. J.Bouquet;
  • La belle histoire d' amour - sł. E.Piaf, muz. Ch.Dumont;
  • De l' autre cote de la rue - sł. i muz. M.Emer;
  • Cri du coeur - sł. J.Prevert, muz. H.Croila;
  • Les blouses blanches - sł. M.Rivgauche, muz. M.Monnot;
  • Les prisons du roy - sł. M.Rivgauche, muz. I.Gordon;
  • Au bal de la chance - sł. J.Larue, muz. N.Glanzberg;
  • Le flonflons du bal - sł. M.Vaucaire, muz. Ch.Dumont.

 • Utwory z repertuaru Bułata Okudżawy i Żanny Biczewskiej, oraz z Kresów Polskich:
  • Nie słychać szumu miejskiego - sł. i muz. F.Glinka, sł. pol.;
  • Woźnico nie goń koni - stary romans rosyjski;
  • Majster Grisza - sł. i muz. B.Okudżawa;
  • Nadziei amatorski zespół - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. Z.Fedecki;
  • O czym zadumał się żołnierz - ros. pieśń ludowa;
  • Piszę powieść historyczną - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Dąbrowski, W.Woroszylski;
  • Piosenka o moskiewskim metrze - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Młynarski;
  • Najłaskawsza pani Rozłąko, Rozłąko - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Woroszylski;
  • Piosenka o piechocie - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Dąbrowski;
  • Pożegnanie Polski - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Dąbrowski;
  • Wokół drogi Smoleńskiej - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Woroszylski;
  • Trzy miłości - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Młynarski;
  • Zabarwił się księżyc purpurą - ros. ballada miejska;
  • Skrzypek - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. N.Woroszylska;
  • Piosenka o papierowym żołnierzyku - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Dąbrowski;
  • Wróżba - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Woroszylski;
  • Kruk - ros. pieśń ludowa;
  • Francois Villon (Modlitwa) - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. A.Mandalian;
  • Stara pieśń studencka - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. N.Woroszylska;
  • Piosenka o żołnierskich butach - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Dąbrowski, A.Mandalian;
  • Na rożnie - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Woroszylski;
  • Balonik - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Woroszylski;
  • Ballada o królu - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. Z.Fedecki;
  • Ostatni trolejbus - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. A.Mandalian;
  • Aleksander Siergiejewicz Puszkin - sł. i muz. B.Okudżawa, sł. pol. W.Dąbrowski;
  • Stoi jawor - sł. ukr. J.B.Zaleski, muz.ludowa;
  • U sąsiada - sł. i mel. ukr. ludowe, sł. pol. B.Lewtak-Baczyńska;
  • Dońska ballada - pieśń kozacka;
  • Czastuszki - ros. pieśń ludowa;
  • Oj zaguliał - ros. pieśń ludowa;
  • Tam u łuzi - ukr. pieśń ludowa;
  • Kozacka przypowieść - pieśń kozacka;
  • Gitara siedmiostrunna - pieśń ros. cygańska;
  • Uralska jarzębina - sł. pol. Z.Kaczorowski, muz. E.Rdygin;
  • Kołysanka wołyńska - sł. i muz. nn;
  • Zabarwił się księżyc purpurą - ros. ballada miejska.

 • Utwory z repertuaru Anny German:
  • Tańczące Eurydyki - sł. A.Wojciechowski, muz. E.Krzemieniecka ;
  • Tango d' amore - sł. J.Ficowski, muz. M.Sart, wyk. A.Sztabnik ;
  • Być może gdzie indziej - sł. St.R.Dobrowolski, muz. A.German ;
  • Warszawa w różach - sł. Z.Stawecki, muz. R.Sielicki ;
  • Chcę być kochaną - sł. K.Dzikowski, muz. K.Gartner ;
  • Stienka Razin (Izza ostrowa) - sł. D.Sadownikow, muz. lud. ;
  • Pomyśl o mnie - sł. P.Janczerski, muz. T.Rostowski ;
  • Cyganeria - sł. A.Nowak, muz. G.Mouzakis ;
  • Szansa - sł. K.Kord, muz. M.Sart ;
  • Cygański wóz - sł. J.Ficowski, muz. K.Gartner ;
  • I znowu płyną statki w nowy rejs - sł. H.Hubert, muz. A.Kolkier ;
  • Skrzydlaty koń - sł. A.Nowak, muz. A.Skorupka ;
  • W dol' po ulice - ros. lud.

 • Piosenki góralskie:
  • Tatry, nasze Tatry - sł. i muz. lud. ;
  • Ej, górol jo se górol - sł. i muz. lud. ;
  • A minyły, minyły - sł. i muz. lud. ;
  • Górole, górole - sł. i muz. lud. ;
  • Hej, Janicku siwy włos - sł. i muz. lud. ;
  • Kiej Janicka - sł. gen. A.Galica, muz. lud. ;
  • Hej, Krywaniu, Krywaniu - sł. K.Przerwa-Tetmajer, muz. lud. ;
  • Ej, z bukowiańskich wiyrchów - sł. i muz. lud. ;
  • Janicku gibki - sł. i muz. lud. ;
  • Tońcyli zbójnicy - sł. i muz. lud. ;
  • Zbójnicki - sł. i muz. lud., śpiew. w Legionach ;
  • Pobili się - sł. i muz.lud., śpiew. w Legionach ;
  • Idzie - idzie - sł. i muz. lud., śpiew. w Legionach ;
  • Hej ! Idem w las - sł. K.Przerwa-Tetmajer i lud., muz. lud., śpiew. w Legionach ;
  • Hej, bystro woda - sł. i muz. lud. ;
  • Hej Madyar pije - sł. lud. i z Legionów i muz. lud., śpiew. w Legionach ;
  • Idzie dysc - sł. i muz. lud. ;
  • Góralu, czy ci nie żal - sł. M.Bałucki, muz. M.Świerzyński ;
  • Zasiali górale - sł. i muz.lud. ;
  • Czerwony pas - sł. J.Korzeniowski, muz. lud. ;
  • Syćka se Wom zycom - sł. H.Bachleda-Księdzularz, muz. lud. ;
  • Hej, jak tam piyknie tańcujom - sł. i muz. lud. ;
  • Pod jaworem - sł. i muz. lud. ;
  • Hej, grónicki, grónicki - sł. i muz. lud. ;
  • Hej, świeciłby miesiącek złoty - sł. i muz. lud. ;
  • Sarna - sł. i muz. lud. ;
  • Choć na Jurgowie - sł. i muz. lud. ;
  • Mamuniu, tatuniu - sł. i muz. lud. ;
  • Orawa, Orawa - sł. i muz. lud. ;
  • Janosik cz.1 - co sie stało Boże - sł. i muz. A.Knapczyk-Duch ;
  • Idom casy - sł. St.Nędza Kubiniec ;
  • Hej, za nasom ślebode - sł. J.Reimschussel, muz. lud. ;
  • Pobłogosław Boże - sł.i muz. lud. ;
  • Marś podhalański - Hej, tam od Tater - sł. i muz. A.Knapczyk-Duch ;
  • Malorz - sł. i muz. lud. ;
  • Turnie, nasze turnie - sł. i muz. nn ;
  • Ej salała, salała - sł. i muz. nn ;
  • O Jędrusiu z Podhala - sł. Pułk Piechoty Legionów, muz. lud., śpiew. w Legionach ;
  • Sabałowa nuta - sł. lud. i z Legionów, muz. lud., śpiew. w Legionach ;
  • Krzesany - sł. i muz. lud., śpiew. w Legionach ;
  • Chochołowska - sł. i muz. lud., śpiew. w Legionach ;
  • Podhalanie - sł. 4 Pułk Piechoty Legionów, muz. lud., śpiew. w Legionach ;
  • Strzelcy z Żywca - sł. 1-sza Brygada Legionów, muz. lud., śpiew. w Legionach ;
  • Helo, Helo Helenko - sł. i muz. lud. ;
  • Hej tam pod lasem coś błyska z dala - sł. lud. i z Legionów, muz. lud., śpiew. w Legionach ;

 • Inne związane z górami, z wędrowaniem, z harcerstwem:
  • Choć biedy dwie - sł. i muz. nn ;
  • Jak dobrze nam zdobywać góry - sł. i muz. nn ;
  • Sokoły - sł. W.Bogusławski, U.Niemcewicz, H.Kołłątaj, muz. M.Kamieński ;

 • Utwory K.K.Baczyńskiego z muz. Koniecznego:
  • Wiersze wojenne (Nie pozwolę ci otworze...)

 • Utwór Andrzeja Bursy do muzyki Leszka Długosza:
  • Jak dobrze być poetąZNAJDUJĄCY SIĘ PONIŻEJ REPERTUAR PIEŚNI LEGIONOWYCH, POWSTAŃCZYCH, PARTYZANCKICH BĘDZIE SUKCESYWNIE UZUPEŁNIANY O PEŁNY ZESTAW PIEŚNI I UTWORÓW WYKONYWANYCH PRZEZ BOGNĘ LEWTAK-BACZYŃSKĄ: • Kilkadziesiąt pieśni patriotycznych, w tym wszystkie pieśni Powstania Warszawskiego 1944, pieśni partyzanckie (większość znajduje się w dziale MP3), w tym między innymi:
  • Duma o drugiej Brygadzie (Englicht 3 p.p.) ;
  • Pierwsza Brygada - sł. T. Biernacki ;
  • Armata ;
  • Bośmy żołnierze jako psy ;
  • Walc o Warszawie ;
  • Peowiacy ;
  • O A.Szuchu ;
  • O Baczyńskim ;
  • Dwa już lata.


W REPERTUARZE B.LEWTAK-BACZYŃSKIEJ ZNAJDUJĄ SIĘ TAKŻE:


 • Pieśni religijne:
  • Boże, coś Polskę ;
  • Z dawna Polski Tyś Królową ;
  • Barka ;
  • Czarna Madonna.

 • Utwory Mai Baczyńskiej:
  • Modlitwa - sł. i muz. Maja Baczyńska;
  • Wirujemy wśród gwiazd - Piosenka VI - sł. i muz. Maja Baczyńska.

 • Kolędy;
 • Kolędy wojenne;
 • Ballady okupacyjne;
 • I inne.


Dział w budowie - spis utworów będzie uzupełniany.góra ↑↑Copyright © 2008 Well Art       All rights reserved ! ®